Cliënten van Jilles®

Cliënten van Jilles® zijn ondernemingen, instellingen in de zorg en overheidsinstanties die behoefte hebben aan een deskundige en creatieve adviseur met kennis van de zorgsector: GGZ-instellingen, VVT-instellingen, ziekenhuizen, maatschappen, instellingen voor gehandicaptenzorg, brancheorganisaties, farmaceutische bedrijven, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten, ministeries, uitgeverijen, communicatiebureaus en kennisinstituten.