Jilles® schrijft

In de gezondheidszorg draait alles om vertrouwen. Het is daarom van groot belang dat de informatie die uw organisatie verstrekt helder en correct is. Jilles® maakt de vertaalslag van complexe inhoud naar puntgave tekst en adviseert daarbij, indien gewenst, ook over de (gezondheidsrechtelijke) inhoud.  

Voorbeelden van teksten waarbij vorm én inhoud van belang zijn:
 • klachtenreglement;
 • privacyreglement;
 • social media policy;
 • position paper;
 • klokkenluidersregeling;
 • jaarverslag;
 • jaardocument maatschappelijke verantwoording;
 • patiënteninformatie;
 • huisregels;
 • zorgleveringsovereenkomst;
 • informatieprotocol;
 • studiemateriaal;
 • convenanten en codes;
 • polisvoorwaarden;
 • algemene voorwaarden;
 • calamiteitenprocedure.

Jilles® schrijft ook:

 • overtuigende speeches;
 • boeiende interviews;
 • prikkelende persberichten;
 • scherpe columns, artikelen en opiniestukken over actuele onderwerpen in de zorg.

Voorbeelden? Zie mijn blogs op Skipr en op D!scura