Jilles - Advies in de zorg

De specialist ouderengeneeskunde en het tuchtrecht. 

Artikel met do's en don'ts verschenen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 

http://www.verensotijdschrift.nl/assets/Uploads/Heringa-TvO3.pdf


Het fraaie Jaaroverzicht 2014 van Centramed is verschenen. 

Jilles® maakte zeven prikkelende interviews met medewerkers en stakeholders.

http://www.centramed.nl/over-centramed/jaarverslagen